Sık Sorulan Sorular

Sık Sorulan Sorular

Logo depo yönetimi sistemleri, depo yönetiminin bütünleşik ve otomatize yönetilmesini sağlıyor. Akıllı yönlendirmelerle sürecin otomatize edilmesi iş gücü, zaman ve maliyet tasarrufu sağlıyor. Karlılık ve verimlilik artıyor.

Tüm ürünlerin depoya girişinden müşteriye sevkine kadar olan süreçleri etkin şekilde yönetmek kritik önem taşıyor. Aksi halde müşteri memnuniyeti sağlanamıyor. Bu nedenle mal hareketlerinin optimize edilmesi ve depo süreçlerinin otomatize edilmesi için depo yönetimi sistemleri önem taşıyor.

WMS programı genel anlamda kârlılığa katkıda bulunuyor. Küçük işletmeler, bu çözümler ile depo yönetiminde başarı elde edebiliyor. Süreçlerin doğru ve hızlı yönetilmesi verimliliği artırıp maliyetleri en aza indiriyor.

İşletmenizin ihtiyaçlarını ve amaçlarını belirleyin.

Yazılımın talep ve ihtiyaca göre zenginleştirilen pratik kullanım imkânları sunmasına dikkat edin.

İşletmenizin ölçeğine uygun olarak depo süreçlerinin tamamını kapsayan Logo WMS yazılım çözümlerinden birini tercih edin.

Logo WMS ve Logo WMS Platform gibi güvenli bir yazılım çözümünü işletmenize entegre edin.

Logo Depo Yönetim Sistemi çözümleri, üretimden satışa kadar her aşamada etkili ve verimli bir operasyon süreci sağlıyor. İhtiyaca uygun modüllerin kullanımına imkan tanıyan, el terminallerine ve Logo ERP gibi yazılım çözümlerine entegrasyon sağlayan Logo WMS ve Logo WMS Platform hizmetleri, maliyetleri düşürerek verimliliği artırıyor. İşletmenizin büyümesine, değişen piyasa koşullarına uyum sağlamasına ve rekabet avantajı elde edebilmesine yardımcı olarak iş operasyonlarının her yönünde gerçek zamanlı bilgiler üreten Logo WMS ve Logo WMS Platform çözümlerini keşfetmek için teklif alabilirsiniz.

İşletmenin büyüklüğüne göre seçilen Logo WMS ve Logo WMS Platform yazılım çözümleri, malların sevkiyat sırasında kolayca bulunabilmelerini sağlamak için radyo frekansı tanımlama (RFID), otomatik tanımlama, karekod ve 2D barkod tarayıcılar dahil olmak üzere gelişmiş izleme sistemlerinin kullanılmasını sağlıyor.

Depo yönetimi çözümleri, işletmelere depo sistemlerini yürütmenin ve geliştirmenin tüm yönlerini kapsayan daha bütünsel bir çerçeve sağlıyor. Depo stok yönetimi ise stok hacimlerini yönetmek için daha yalın bir yaklaşım benimsiyor.

Depo yönetim sistemi WMS, depolamanın dört ana aşaması için çözümler sunar. Bu aşamalar genel olarak; stokların alınması, depolanması, paketlenmesi ve sevkiyatı olarak özetlenebilir.

WMS - Depo yönetimi sistemlerinde yeni nesil entegrasyonlar bulunması verimliliği artırıyor. Logo Depo Yönetim Sistemi çözümleri, barkod, RFID, karekod gibi yeni nesil teknolojiler ve yeni nesil Android işletim sistemli cihazlar ile entegre çalışıyor.

Depo yönetim sistemleri genel olarak benzer işlevlerle malzeme, personel ve ekipman yönetimine katkı sağlıyor. Bununla birlikte çözümler ihtiyaca göre uyarlanabilecek esneklikte de sunulabiliyor. Logo WMS Patform ile ihtiyaca göre uyarlama yapılabiliyor.

Depo Yönetimi Sistemi seçiminde, sadece stok tutma ya da sevkiyat aşamalarını değil, depo süreçlerinin tamamını kapsayan bir çözümün tercih edilmesi büyük önem taşır. Böylece müşteriye kadar ulaşan sürecin tamamında otomasyon ve kontrol sağlanır. İşletmedeki farklı sistemlerle entegre çalışabilen, el terminallerini sisteme dahil eden, saha satış ekiplerinin kullanımına açık ve ihtiyaca göre zenginleştirilebilen sistemleri tercih etmek gerekir.

 

Depo Yönetimi, bir işletmenin tüm değer zincirindeki en kritik öğelerden biridir. Üretim, satış ekipleri, satış noktaları ve depo arasındaki süreçlerin entegrasyonu ve bütünleşik yönetimi sayesinde hizmet kalitesi ve dolayısıyla müşteri memnuniyeti artar. Aynı zamanda tüm depo süreçleri tek noktadan yönetilip takip edilebildiği ve otomasyon sayesinde insan kaynaklı hatalar en aza indirildiği için maliyetler düşer, verimlilik artar.

Yeni trendler neler? gibi merak ettiğiniz gelişmeler için, Blog'umuzu ziyaret edin! Marka bağımsız olarak ERP çözümleriyle entegre çalışan Logo Depo Yönetim Sistemleri Logo WMS Platform, üretimden satışa kadar her noktada etkili kontrol ve yönetim sağlıyor. El terminali ile bütünleşik çalışma, en son teknolojili barkod sistemleri, farklı modüllerin kullanılabilmesi, ihtiyaca göre uyarlamalar yapılabilmesi gibi özellikler sunan Logo WMS Platform Depo Yönetim Sistemleri sayesinde orta ve büyük ölçekli işletmeler maliyetlerini düşürürken verimliliklerini artırabiliyor. Böylece doğru ürün, doğru zamanda, doğru yerde ve doğru fiyatla sunulabiliyor. Bu da hizmet kalitesinin ve müşteri memnuniyetinin artmasını sağlıyor. 

 • Tüm depo yönetimi ve lojistik işlemlerinin tek platformdan yönetimi 
 • Zaman ve maliyet tasarrufu 
 • Süreç otomasyon özelliği 
 • Barkod, RFID, karekod gibi yeni nesil teknolojilerle entegrasyon 
 • Entegre el terminali kullanımı

Operasyonlarında depo süreçlerine de yer veren küçük ölçekli işletmeler açısından Depo Yönetim Sistemi, kârlılık üzerinde doğrudan etkili bir faktördür. Dolayısıyla sadece stok tutma ya da sevkiyat aşamalarında değil, değer zincirinin tamamında kullanılan bir çözümün tercih edilmesi büyük önem taşır. Böylece müşteriye kadar ulaşan sürecin tamamında otomasyon ve kontrol sağlanır. WMS programı, küçük ölçekli işletmelerin malzeme, bilgi ve para akışını entegre yönetebilmesi açısından da önemlidir. Bu sayede müşterilerine doğru ürünü, doğru zamanda, doğru yerde ve doğru fiyata sunan işletmeler, verimli depo süreçleri oluşturarak kârlılık ve rekabet avantajı elde eder. Malzeme ihtiyaç planlama (MRP) yazımızda malzemelerle ilgili depolama, tedarik tarihi ve miktarına dair önemli olan noktaları inceleyebilirsiniz. 

Logo'nun küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik WMS programı Logo WMS, üretimden satışa kadar her noktada etkili kontrol ve yönetim sağlıyor. El terminallerinin sisteme entegrasyonu, günümüzde kullanılan, farklı modüllerin kullanılabilmesi, sayesinde işletmeler maliyetlerini düşürürken verimliliklerini artırabiliyor. 

Logo WMS Platform ile üretimden satışa kadar tüm değer zincirinizdeki mal hareketlerini optimize ederken depo süreçlerini en iyi şekilde yöneterek kârlılığı ve verimliliği artırın. İster üretim ister satış odaklı çalışsın, orta ve büyük ölçekli işletmelerde kesintisiz hizmet ve verimli operasyonlar açısından WMS Depo Yönetim Sistemi kritik önem taşır. Değer zincirinin bütünleşik yönetimini sağlayan Depo Yönetim Sistemi sayesinde, üretilen, ithal edilen, toptan satın alınan ya da satışı yapılan tüm ürünlerin depoya girişinden müşteriye sevkine kadar tüm süreçler verimli bir şekilde yönetilebilir. Böylece işletmeler maliyetlerini düşürmenin yanı sıra verimliliği ve dolayısıyla müşteri memnuniyetini de artırır. 

Logo Depo Yönetimi Sistemi yazılımı kullanmak, müşterilerin doğru ürünleri zamanında almasını sağlarken kârlılığınızı artırıyor ve depo operasyonlarında avantajlar sağlıyor. Farklı Logo yazılımlarıyla ve yeni nesil teknolojilerle entegre olarak çalışan WMS çözümleri sayesinde işletmenizin tüm operasyonel süreçlerini merkezileştirebilir ve her aşamada fayda yaratabilirsiniz:

İsrafı azaltma - Depo sistemlerinin avantajları söz konusu olunca daha iyi depolama alanı, stok ve iş gücü yönetimi; israfı en aza indirmeye ve maliyetleri düşürmeye yardımcı oluyor. Sürecin her aşamasındaki etkinlik, her türlü kaynağı en iyi şekilde kullanmayı sağlıyor. 
Depo süreçlerini optimize etme -  Bir WMS programı, stokların alınmasından mal kabul, paketleme ve sevkiyata kadar, darboğazları ve verimsiz süreçleri saptamak için veri deposu yaratıyor. Bu çözümler sayesinde işletme stoklarını da daha iyi yönetebiliyor. 
Daha hızlı iş süreçleri - Üretimden sevkiyata kadar WMS yazılımı sayesinde daha etkin ve verimli şekilde tüm kaynaklar ve süreçler yönetilebildiği için işletmelerin hızı artıyor. 
Esnekliği arttırma - Depo otomasyon programı, satışlarda mevsimsel ve dönemsel bir artıştan sonra sipariş hacmindeki değişikliklere uyum sağlıyor veya işletmenin beklenmedik bir kesintiye yanıt vermesine yardımcı oluyor. 
İnsan hatasını azaltma ve personel tasarrufu - Sipariş doğruluğunu artırmak ve depoda harcanan zamanı azaltmak için mal kabul süreçlerinde basit ve verimli uygulamalar sunuyor. Böylece, manuel işlemlerde karşılaşılması olası insan hataları azalıyor. Ayrıca, etkin depo yönetimi personel maliyetlerinden tasarruf sağlıyor. 
Malları gerçek zamanlı olarak takip etme - Bir malzeme veya ürünün, tedarik zinciri takip deposu boyunca tam olarak nerede olduğunu görmek için seri/lot ve parti numaralarıyla stokları izlemeyi mümkün kılıyor. Bu özellik, hem müşteri hem de satıcı açısından alışverişi daha keyifli hale getiriyor. 
Sürekli iyileştirme gücü -  Süreç değişiklikleri, işletmelerde iyileştirmeyi sağlamak için büyük önem arz ediyor. İyi bir WMS, işletmelerin sürekli olarak kendilerini geliştirmelerini kolaylaştırıyor. Bu durum iade edilen, hasarlı veya son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin yönetimini optimize ederek işletmelerin verimlilik ve etkinliklerine katkı sağlıyor. 
Teknolojik entegrasyon kabiliyeti -  Logo WMS ve Logo WMS Platform yazılımları, yeni nesil teknolojilerle uyumlu şekilde çalışarak işletmeye bütünleşik hizmetler kazandırıyor. Android işletim sistemine sahip cihazlarda kullanılabilen, giyilebilir teknolojilerle ve sesli sistemlerle entegre olabilen WMS yazılımları ile sürekli güncel kalabilirsiniz. 

Logo WMS Platform  ; büyük ölçekli işletmeler için çözümler üreterek depolama süreç ve kaynak yönetiminin her aşamasında verimlilik sağlıyor. Logo WMS Platform’un temel özellikleri şöyle sıralanabilir: 

Geniş modül seçeneği, satın almadan etiketlemeye kadar tüm depo süreçlerini otomatize ediyor. 
En yeni barkod ve RFID gibi teknolojilerle uyum şekilde çalışarak verimliliği artırıyor. 
El terminalleriyle entegre olan sistem, depolama işlemlerini pratik hale getiriyor. 
İşletmelerin hedeflerine daha iyi ulaşabilmesi için raporlama ve uyarlama araçları sunuyor. 
Üç boyutlu depolama çözümleri, fiziksel efor sarf etmeden maksimum verimlilik elde etmeye yardımcı oluyor. 
Paletli depolara özel geliştirilen AS/RS sistemlerine uygun Robot modülü, otomatik süreçlerin kontrolünü gerçekleştiriyor. 

Logo WMS ise küçük ve orta ölçekli işletmelerin tüm depolama kaynak ve süreçlerini etkin bir şekilde yönetmelerine yardımcı oluyor. Logo WMS’nin temel özellikleri şu şekilde sıralanıyor:

Mal kabul kontrolü ile depoya giren tüm ürünlerin doğru şekilde kontrol edilmesini ve insan hatalarının minimuma inmesini sağlıyor. 
Manuel olarak gerçekleştirilen tüm stok kayıt ve sayım işlemlerini otomatize ederek zamandan büyük ölçüde tasarruf etmeye yardımcı oluyor. 
Üretim sürecinin her aşamasında gerçekleşen güncellemeleri el terminalleriyle yöneterek verimliliği artırıyor. 
El terminalleriyle gerçekleştirilen kontroller sayesinde hatalı sevkiyatlar elimine ediliyor. 
İki boyutlu barkod desteği, bilgileri otomatik olarak kontrol etmeyi sağlıyor. 
Kritik önem taşıyan sektörlerde seri/lot numarası takibi gerçekleştirerek izlenebilirliği kolaylaştırıyor. 

Mal Kabul Süreci - WMS, işletmelerin iş kurallarına ve depo akışına dayalı olarak malları en verimli şekilde almasına, işlemesine ve yerine koymasına yardımcı oluyor. Ayrıca ERP yazılım çözümleriyle entegrasyonu da desteklediği için tüm operasyon sürecinin verimliliğini artırıyor. 
Stok Yönetimi - Stok takip programı, nakliye ve mağazalardaki mallar dahil olmak üzere herhangi bir konumdaki bir kuruluşun stoklarına gerçek zamanlı görünürlük sağlıyor. Stok programı çözümleri; seri/lot takibi, palet takibi, raf takibi, hasarlı, red ve bloke edilmiş malların takibi, ürün ve satıcı performansına ilişkin gelişmiş analitik ve öngörüleri kullanarak stok sayımını ve talep tahminini destekliyor. 
Sayım - WMS depo yazılımları, tüm sayım süreçlerinin maksimum verimlilikle gerçekleşmesi için bir dizi çözüm sunuyor. El terminalleriyle sayım, anlık stok takip etme ve seri/lot bazında karşılaştırma yapma gibi uygulamalar tüm operasyonların kontrolünü ve yürütülmesini kolaylaştırarak hataları minimuma indiriyor. 
Sevkiyat - Birçok depo sistemi, teslimat sürecini hızlandırmak için nakliye yönetimi ve lojistik yazılımı ile entegre oluyor. Gerçek zamanlı depo takip programı ile işletmeler, ürünlerin zamanında ve doğru varış noktasına ulaşıp ulaşmadığını kontrol edebiliyor. Ayrıca, FIFO/FEFO’ya göre yükleme ve hatalı kamyon yüklemelerinin önlenmesi gibi çözümler sevkiyat süreçlerini daha verimli hale getiriyor. 
İş Gücü Yönetimi - WMS; ambar çalışanları, işçilik maliyetleri, yanıt süreleri, üretkenlik boşlukları, planlanacak eğitimler ve daha fazlası hakkında gerçek zamanlı görünürlük sağlayarak işletmelerin iş gücü yönetimlerine destek oluyor. Böylece işletmeler, ihtiyaca uygun personel görev ve sorumlulukların atanması, performans izleme ve yönetim operasyonlarını daha etkin bir şekilde yürütebiliyor.
Depo Düzeni ve Veri Analitiği - Gerçek zamanlı veriler, manuel veri toplama yöntemlerinden daha güvenilir depo düzeni çözümleri sunarak hataları ortadan kaldırıyor ve süreci büyük ölçüde hızlandırıyor. Bu veriler ayrıca, zamanında sevkiyat, stok doğruluğu, dağıtım maliyetleri, sipariş döngü süresi ve diğer önemli metrikleri izlemek için data deposu yardımıyla görsel raporlar oluşturuyor. 
İade Takibi -  WMS - Depo yönetimi sistemleri üzerinden farklı ölçekteki tüm işletmeler, iade süreçlerini maksimum verimlilik ve etkinlikle yönetebiliyor. İade kontrolleri ve sağlam/bozuk iade operasyonlarını yöneterek depo süreçlerini kontrol edebilirsiniz. 
Üretim - WMS, tahminden sipariş vermeye, depolamadan tedarikçi teslimatlarına, üretim planlamasından yürütmeye kadar birbiriyle bağlantılı ve örtüşen birçok operasyonun doğru bir şekilde yürütülmesini sağlıyor. Bu bağlamda sevkiyat, mal kabul ve kalite kontrol çözümleri geliştirerek tüm üretim operasyonlarını daha verimli hale getiriyor. Üretim adres tanımı, üretim iş emri desteği, iş emirlerindeki sarf ve fire miktarlarının değiştirilmesi, otomatik sarf/fire fişi oluşturma ve üretim miktarıyla bağlama özelliklerinin yer aldığı modül sayesinde tüm üretim süreçlerinin uçtan uca yönetilmesini kolaylaştırabilirsiniz.

Depo sistemleri ve depo yönetimi, genel olarak ham maddeleri nihaî ürünlere dönüştürmek için gereken adımlar ve süreçler olarak tanımlanan tedarik zinciri yönetiminde (SCM) çok önemli bir rol oynuyor. Depo yazılımı, ihtiyaç duyulan malların (ham maddeler, bitmiş ürünler ve diğer stok) depolanmasını verimli bir şekilde yöneterek tüm süreçlerin sorunsuz çalışmasını sağlamada önemli bir görev üstleniyor. Kaliteden ödün vermeden, hızlı ve verimli şekilde operasyonları yürütmeyi sağlayan depo programı; verimliliğe fayda sağlayarak işletmelerin, ortakları ve müşterileri ile uzun vadeli ilişkiler kurmasına ve rekabet avantajı elde etmesine yardımcı oluyor. 

Depo Yönetimi Sistemi - WMS, bir depodaki günlük işlemleri destekleyen bir yazılım uygulamasıdır. Depo takip programı olarak da bilinen WMS; toptan ve perakende satış alanında yer alan, üretici konumunda bulunan veya dağıtım yapan işletmelerin sıkça karşılaştığı birçok zorluğun çözülmesine yardımcı oluyor. WMS, stok seviyelerinin ve konumlarının takibi gibi görevlerin merkezî şekilde yönetimini sağlıyor. Depo stok takip programı, ayrıca tüm LOGO ERP çözümlerine entegre olarak bütünleşik bir şekilde çalışabiliyor. Böylece işletme genelindeki tüm süreçler birbirine bağlı, sorunsuz ve akıcı hale geliyor. Tedarik zinciri, çoğu işletme için büyük bir maliyet merkezi olduğundan stok takip otomasyonu, bu adımların her birini daha verimli hale getirerek zaman, maliyet ve iş gücünden tasarruf sağlıyor. 

Logo WMS Platform, Logo ERP Çözümleriyle tam entegre çalışmaktadır. Logo Change Notifier (LCN) servis sayesinde  Logo ERP Çözümleriyle anlık entegrasyon sağlanabilmektedir. 

LCN servis aktif edildiğinde Logo ERP Çözümlerinde kayıt ekleme, silme ve değişiklik olduğunda anlık bilgi Logo WMS Platform'a iletilmektedir. 

Logo WMS Platform, ERP bağımsız veya tek başına çalışabilme özelliğine sahiptir. 

WMS Platform Backoffice uygulaması;

 • İşletim Sistemi: Microsoft Windows 7 SP3 ve üzeri
 • İşlemci: Intel Pentium I5 ve üzeri işlemci
 • Bellek: 4 GB ve üzeri
 • Kullanılabilir Sabit Disk Alanı: 50 GB ve üzeri
 • Ekran Çözünürlüğü: 1366x768 ve üzeri
 • Önkoşul olarak gerekli yazılımlar: Microsoft .NET Framework 4.8

WMS Platform Backoffice kurulacak istemci bilgisayar ile sunucu arasında ping atılabiliyor olmalı. Server üzerindeki paylaşılan WMS Platform klasörüne client bilgisayardan erişilebilmeli ve disk olarak mount edilebilmelidir.

WMS Platform servisleri;

 • İşletim Sistemi: Microsoft Windows Server 2012 R2 ve Üzeri 5 Terminale kadar Intel I7 4. Nesil veya XEON E3 ve üzeri işlemci
 • İşlemci: 5 üzeri terminal için XEON E3 üzeri işlemci
 • Bellek: 16 GB ve üzeri
 • Kullanılabilir Sabit Disk Alanı: 200 GB ve üzeri (Başlangıç olarak günlük ortalama 1.000 belge ve 5.000 işlem satırı öngörülmüştür. SSD teknolojisi şiddetle önerilir.)
 • Ekran Çözünürlüğü: 1366x768 ve üzeri

Servislerin kurulduğu bilgisayar ile el terminalleri aynı yerel ağ üzerinde olup haberleşme sağlayabilmelidir. İki ayrı yerel ağ olması durumunda WAN kurulmuş olmalı ve el terminallerinden sunucuya ve sunucudan el terminallerine ping atılabiliyor olmalıdır.

Önkoşul olarak gerekli yazılımlar

 • Microsoft .NET Framework 4.8
 • LCN (Bildirim Servisi) için Microsoft .NET Core SDK 3.0
 • Microsoft SQL Server 2012 ve Üzeri

Türkiye’nin RAD (Rapid Application Development - Hızlı Uygulama Geliştirme) aracına sahip tek depo yönetim sistemi çözümü olan Logo WMS Platform, depolardaki hassas süreçleri ihtiyaçlara göre uyarlayarak gerekli iyileştirmelerin kısa sürede ve düşük maliyetle gerçekleştirilmesini sağlıyor. 

Logo WMS Platform'un uyarlanabilir özelliği mobil uygulama, süreç kural yönetimi ve entegrasyon süreçlerinde kullanılabiliyor.

Uyarlama süreci Logo WMS Platform'un script geliştirme editörü üzerinden, Logo WMS Platform script komutlarıyla yapılmaktadır.

Temelde depo yöneyiminde süreçler ortaklaşsada her firma deposunu kendi süreçlerine göre yönetmeyi tercih ediyor,ayrıca piyasa ve rekabet koşullarının hızla değiştiği bu dönemde, kullanılan yazılımların da aynı hızla piyasa koşullarına uyum sağlama ihtiyacı önem arzediyor. Logo WMS Platform'un uyarlanabilir teknolojisi bu tarz değişimlere hızlı tepki vermeyi sağlarken, müşterilerine esnek bir platform kullanmanın avantajlarını sunuyor. 

Andrid, Windows (telnet) ve Windows 10 işletim sistemli mobil terminaller, tabletler, forklift terminaller ve kiosklarda çalışmaştadır. 

Logo WMS Platform, Logo ERP Çözümleriyle tam entegre çalışmaktadır. Logo Change Notifier (LCN) servis sayesinde  Logo ERP Çözümleriyle anlık entegrasyon sağlanabilmektedir. 

LCN servis aktif edildiğinde Logo ERP Çözümlerinde kayıt ekleme, silme ve değişiklik olduğunda anlık bilgi Logo WMS Platform'a iletilmektedir. 

Logo WMS Platform, ERP bağımsız veya tek başına çalışabilme özelliğine sahiptir. 

Bu hizmetle ilgili detaylı bilgi vermek için sizi arayalım mı?