Depo Yönetimi Nedir? Depo Yönetim Sisteminden En Üst Düzeyde Nasıl Faydalanılır?

Depo Yönetimi Nedir? Depo Yönetim Sisteminden En Üst Düzeyde Nasıl Faydalanılır?

İşletmeniz ürün satıyorsa bu ürünleri depolamak için bir yere ihtiyacınız olur. Genellikle bu depolama alanları bir fulfillment merkezi, dağıtım merkezi veya depo olacaktır.

Bir arsa satın alabilir, tesis kiralayabilir, çalışanları işe alabilir, ekipman satın alabilir ve müşterilerin sizden ürün satın almasını sağlayabilirsiniz - ancak işler burada bitmez. İşletmenizin ne kadar başarılı olacağını iyi bir depo yönetimi belirleyecektir.

Deponuz verimli çalışmıyorsa en modern ve yüksek teknolojili depoya sahip olmanız fark etmez. Yetersiz performans gösteren çalışanlar, düşük kâr marjı, yüksek işletme ve lojistik maliyetleri, etkin olmayan liderlik ve müşterilerle sorunlu ilişkiler yaşayacaksınız.

İç ve dış lojistik, çok sayıda hareketli parçası olan bir işi yürütmenin en karmaşık işlevlerinden birisidir. Depo yönetiminin tedarik zinciri yönetimini nasıl etkileyeceğini ve işletmenizin nasıl başarı olmasını sağlayacağınızı öğrenin.

Depo yönetimi nedir?

Depo yönetimi, bir depodaki operasyonları ele almayı ifade eder. Bunlar arasında ürün kabulü, izleme, envanter, çalışan eğitimi, gönderi yönetimi, iş yükü planlama ve ürünlerin hareketini izleme yer alır.

Depo yönetimi sistemi nedir?

Depo yönetim sistemi (WMS), bir depodaki operasyonel süreçleri optimize etmek için tasarlanmış bir yazılımdır. WMS uygulayarak envanter seviyesi ve depolamaya, çalışan verimliliğine, talep tahminlerine ve depo içinde sipariş tamamlama iş akışlarına dair gerçek zamanlı tam görünürlük elde edersiniz.

Depo yönetim sistemleri manuel süreçleri ve tahmine dayalı süreçleri ortadan kaldırdığı ve zaman kazanmaya yardımcı olacak şekilde süreçleri sadeleştirdiği, sürekli depo denetimi yapmadan tesiste neler olduğuna dair bir görünüm sunduğu için önemlidir.

Bu bilgi depo yöneticilerinin envanterin yükleme alanına gelişinden bir sonraki destinasyon için yola çıkmasına kadar geçen süreçlerde gelişime açık alanları tespit etmesine ve tedarik zinciri üzerinden optimizasyonları uygulama süreçlerini takip etmesine izin verir.

Depo yönetimi yazılımı, stratejik ve büyük gelişmelerin uygulanmasının yanı sıra bunların günlük olarak izlenmesine de izin verir. Yönetim takımının depo yönetim sisteminde gördükleri, depoda hangi ürünleri alıp paketleyeceğini görmeye göre hareket eden alıcı veya paketleyicilerden farklı olabilir.

Her depo yönetim sistemi, işletmenin amaçlarına göre farklı işlevselliklere sahip olabilir (ör. doğrudan müşteriye satış yapan e-ticaret satıcılarının istekleri ile büyük fiziksel mağaza zincirlerinin istekleri aynı olmayabilir).

5 temel depo yönetimi süreci

Depo yönetim sistemi tedarik zincirini yönetiminin sadece bir yüzüdür. Perakende sipariş tamamlamasını, depolamayı, envanter yönetimini, gönderimi ve dağıtımı etkiler. Her şey için tek bir çözüme sahip olmak deponun farklı alanlarında gerçek zamanlı neler olduğunu görmenize izin verir. Bu şekilde alınan envanteri, paketlenen siparişleri, etiketlenen gönderileri ve diğer ürün hareketlerini görebilirsiniz.

1.  Envanter takibi

Envanter takibi depoda olan SKUları, ürünlerin nerede saklandığını veya üreticiden mi geldiğini yoksa mağazaya mı gittiğini bilmenize izin veren stok seviyelerini izlemektir.

Envanter yönetimi, bir müşterinin o anda sipariş verdiğinde gönderime hazır kaç ürün olduğunu ve tahmin edilen hacme göre ne zaman yeni sipariş oluşturmanız gerektiğini bilmenize izin verir.

Siz büyüdükçe envanteriniz daha hızlı dönecek, yeni yerlere geçeceksiniz ve ürünlerinizi arttıracaksanız. Bu durumda da envanter doğruluğu ve envanterin izlenmesi daha da önemli bir hal alır.

2.  Alma ve paketleme

Alma ve paketleme, bir depoda gerçekleştirilen iki temel işlevdir. Depo yönetim sistemi, her alıcının ürünleri en verimli şekilde almasına izin verecek şekilde alma listeleri oluşturmalıdır. Bunlar arasına bölgeden alma, dalga olarak alma veya parti olarak alma seçenekleri olabilir.

Her yeni sipariş için alıcı, sipariş edilen ürünün paket etiketini ve depodaki depolama yerini alır. Alıcı sipariş edilen ürünleri bulunan yerlerinden alır.

Bir sipariş alındıktan sonra ürünleri kutu veya diğer malzemelerle paketlemekle sorumlu, gerekli paketleme malzemeleri ekleyecek ve gönderi etiketi yapıştıracak paketleyiciye teslim edilir.

3.  Ürün kabulü ve istifleme

Tüm depo operasyonları yükleme alanlarındaki kamyonlardan ürün veya envanter kabulü yapmalı ve bunları depolama alanında istiflemelidir. Depo yönetim sistemi, sahip olduğu envanter miktarına göre kabul edilen her yeni kutuyu tarayabilmelidir.

Daha sonra tekrar taranması için bu kutuların kısa süreli veya uzun süreli envanter saklama yerine getirilmesi gerekir. Depo yönetim sistemi, her kullanıcının ürün kabulünü nasıl yapacağı, ürünleri nasıl açacağı, alacağı, paketleyeceği ve envanteri nasıl göndereceği konusunda açık talimatlar sağlamalıdır.

4.  Gönderim

Müşterilere sunduğunuz teslimat seçenekleri ve gönderim hizmetlerine bağlı olarak DHL, USPS, FedEx ve UPS gibi taşıma şirketleri siparişleri deponuzdan alarak bir sonraki destinasyonlarına götürecektir.

Sipariş gönderildikten sonra depo yönetim sisteminiz, müşterilerinizin gönderilerini takip edebilmesi için otomatik olarak mağazanıza e-ticaret sipariş takip bilgisi göndermelidir.

5.  Raporlama

Depo yönetim sistemi, depo boyunca yaratıcı operasyonel rapor ve envanter raporları sunmalıdır. Bunlar arasında sipariş tamamlama doğruluğu (toplam yanlış ürün alımları, yanlış paketlemeler gibi), çalışanların verimini ölçmek için saate göre tamamlanan siparişler, zamanında gönderilen siparişler ve çok daha fazlası yer alabilir.

Aynı zamanda işgücü yönetimi ve çalışan ihtiyaçlarını anlamak için envanter tahmini gibi insanlara yönelik operasyonlarla ilgili raporlar da olabilir. Depo yönetim takip sistemiyle hangi çalışanların güvenlik eğitimini tamamladığını, hangilerinin belirli ekipmanları kullanmak için gerekli lisans ve sertifikalara sahip olduğunu ve güvenli bir depo operasyonu için izlemeniz gereken diğer düzenleyici gereksinimlerini görebilirsiniz.

Büyüyen e-ticaret mağazalarının depo yönetimini kullandığı 3 yöntem

E-ticaret deposunda büyüme ve sipariş tamamlama deneyimliyorsanız, uygun bir depo yönetim ve kontrol sistemine ihtiyaç duyarsınız. Bu da hem günlük hacminizi hem de tahmin edilen büyümenizi destekleyecek araçlarla ve tesislerle deponuzu yönetecek deneyimli uzmanlara ihtiyaç duymanız anlamına gelir.

1.  Lojistik büyümeye izin verin

Büyüme, sipariş tamamlama lojistiğiyle ilgili yeni zorluklarla gelir. Hızlı büyüyen markalar, bir kerede kullanılabilecek yükleme alanı kapısı sayısından verimli alıcı ve paketleyici kullanımı için tesis alanlarının kullanımına kadar depo verimliliğinin etkisini anlarlar.

Depo yönetimi doğru teknoloji, gönderim şirketi ve teslimat seçeneklerini tercih etmenin yanı sıra alanın yetersiz gelmeyeceği ve büyüme ihtiyaçlarını ele alan en iyi depoya sahip olmalıdır. Tüm bunlar sayesinde ürün kabulünüz daha verimli, paketlemeniz daha hızlı ve teslimatlarınız da zamanında olur.

2.  Paketler daha hızlı işlenir ve gönderilir

Depo yönetimi, operasyonları sadeleştirir ve tedarik zinciri verimliliğini arttırır. Sipariş tamamlama sürecinin her adımı için depo alanlarında istasyonlar ayrılmış durumdadır (ör. alma, paketleme, etiketleme ve iadeler için depoda farklı alanlar). Her sipariş tamamlama çalışanı, çıktılarını en üst düzeye çıkarmak için her vardiyada bir göreve odaklanır.

Başarı için işlevsel alanların oluşturulması aynı zamanda bir yerden diğerine geçerken atılan fiziksel adımların azalması ve her şeyin sorunsuz bir şekilde yönlendirilmesi anlamına da gelir. Tüm bu işler ne kadar hızlı yapılırsa paketler de gönderilmeye o kadar hızlı hazır olur.

3.  Daha iyi depolama dağıtımı

Depo yönetimi, her SKU’yu raf, kutu, palet veya depo rafı gibi depo için en verimli düzene göre ayrı bir depolama alanında saklamanıza izin verir. Envanter yerleştirildikten sonra depo yönetimi sistemi tüm SKU’ların yerini göstererek bunların hızlı bir şekilde alınmasına izin verir.

Doğru depo yönetimi aynı zamanda gerçek zamanlı envanter seviyelerinin takip edilmesine yardımcı olarak stoklarınızın veya depolama alanlarınızın asla bitmemesini sağlar. Son kullanma tarihi olan veya geri çağırmaya tabi ürünler satıyorsanız bu ürünleri lot numarasında göre saklayabilir ve en eski ürünleri ilk gönderebilirsiniz.

3PL depo yönetiminin 5 faydası

Depo süreçleri çok karmaşık ve pahalı olduğu için birçok marka tüm sipariş tamamlama süreçlerinde üçüncü parti lojistik (3PL) şirketlerinden faydalanırlar. Fazla alanı olan depolara sahip isteğe bağlı depoların aksine 3Pls kendi fulfillment merkezlerini yönetir ve tüm bu merkezlerde standartlaştırılmış depo yönetimi vardır.

Envanter depolama ve sipariş gönderimi için profesyonel bir lojistik şirketiyle çalışmanın avantajları şu şekildedir.

1.  Lojistik optimizasyonlar

3PL şirketleri, dönemsel markalar, büyüyen markalar ve aradaki markalar olmak üzere binlerce şirketle çalışırlar. Bu nedenle çok fazla veriye sahiplerdir ve gönderim bölgesi analizinden talep ile envanter tahminine kadar her şeyi yapabilirler. Sürekli veri toplamak ve verilerden öğrenmek her deponun daha fazla verimlilik için optimize edilmesine, azalan gönderim maliyeti sağlamasına, müşteri için azalan taşıma süresi sağlamasına ve büyümesinin desteklenmesine yardımcı olur.

2.  Birden fazla depo ve büyük coğrafi kapsam

Kendi deponuzu işlettiğiniz zaman sadece bir noktadan gönderim yaparsınız. 3PL ile partnerlik kurduğunuz zaman envanterinizi birden fazla fulfillment merkezinde tutarak müşteriye daha yakın bir konumda envanter depolayabilirsiniz. Tüm ülkeye gönderim yapıyorsanız tüm ülkeyi kapsayacak depolara sahip olmalısınız.

Örneğin ShipBob ABD’nin en büyük şehirlerinde ve bölgelerinde bulunduğu için siparişlerinizi hızlı bir şekilde çok geniş bir alana gönderebilirsiniz. Bu da seyahat mesafesi ve teslimat sürelerini azaltarak müşterilerin 2 günde teslimat beklentilerini karşılamaya yardımcı olur.

3.  Devasa zaman tasarrufu

3PL şirketlerinden alınan e-ticaret sipariş tamamlama hizmetleri, en çok zaman alan lojistik görevlerini (envanter depolama, alma, paketleme, gönderim, sipariş takibi, envantere yeni ürün ekleme, iadeler gibi) ve depo yönetim stresini ortadan kaldırıyor. Bu işleri sizin adınıza yaparken siz de performanslarını izleyebilir, sağladıkları veriyi işlerinizi büyütmek için kullanabilir ve daha iyi iş kararları verebilirsiniz.

4.  Depo alanlarının daha iyi kullanımı

Depo alanınız bitmek üzereyse 3PL ile çalışmak hayatınızı çok daha kolay bir hale getirebilir. Sipariş tamamlama sürecinizde 3PL kullansanız bile eski deponuza yeni bir amaç yükleyerek B2B e-ticaret alanınızı büyütmek veya şirket için toptan sipariş tamamlama kanallarınızı büyütmek gibi işinizin farklı bir alanına odaklanabilir veya depo kirasının sona ermesini bekleyebilirsiniz.

3PL kutu, raf, paket veya bunları bir birleşimi olmak üzere sadece ihtiyaç duyduğunuz alan için ödeme yapmanıza yardımcı olabilir. Böylelikle ödeme yaptığınız yeri aşmak veya gereksiz yere ödeme yapmak konusunda endişelenmenize gerek kalmaz.

5.  Gerçek zamanlı içgörü

3Pl’nin deposunda çalışmanız hiçbir şeyi bilmeyeceğiniz anlamına gelmez. Teknolojileri sayesinde envanterin ne zaman aldığı, kaldırıldığı, paketlendiği gönderildiği gibi envanter akışınızı görebilirsiniz.

ShipBob’un depo yönetimi yazılımı sayesinde takip numarasına, destinasyon ülkesine, içeriğindeki ürün sayısında göre siparişleri arayabilir, satış kanalları ve fulfillment merkezi konumuna göre filtreleme yapabilir, sipariş tamamlama hızı, zamanında, doğru, hasar bildirimi olmadan tamamlanan siparişler gibi performans detaylarını tüm şeffaflığıyla tamamlayabilirsiniz.

Bir sonraki depo yönetim sisteminde ele almanız gereken 3 şey

Kendi deponuzu kuracaksanız bunu dikkatli bir şekilde yaptığınızdan ve işletmenizin benzersiz ihtiyaçlarını karşılayan bir depo yönetim sistemine sahip olduğunuzdan emin olun.

1.  Mağazalarınızı bağlayan yazılım

Online mağazalarınızla entegrasyon, müşterilere takip numarası göndermekten talepleri destekleyen satış trendlerini izlemeye kadar her şeyin sorunsuz hallolmasını sağlayacaktır. Satış kanallarınızı besleyen bir depo yönetim sistemi, depo tasarımıyla ve sipariş edilen ürünlerle eşleşen iş akışına göre optimizasyon yaptığınız ürün alma listeleri üretmenize imkan tanır.

Aynı alan veya sırada yer alan benzer siparişleri almaya ek olarak ilk önce verilen veya hızlı sipariş istenen siparişlerin de önceliklendirilmesi sağlanır. Bu şekilde müşterilerinize verdiğiniz sözü tutabilirsiniz (ör. “öğleden önce verilen tüm siparişler için aynı gün gönderim”).

Profesyonel ipucu: perakende tedarik zinciri operasyonlarınızın entegrasyonu ve uygulamasını desteklemek için proje yönetim platformuyla çalışan bir depo yönetim sistemi kullanın.

2.  Depo ekipmanlarıyla uyumlu yazılım

Deponuzun kurulumu ve çalışmasına göre kullandığınız depo yönetim sisteminin envanter tarayıcıları, terminaller, etiketler ve yazıcılar, tartılar, elle kullanılan veya giyilebilir cihazlar ve diğer fiziksel ekipman veya donanımla uyumlu olmasını istersiniz. Eğer uyumlu değilse satın almanız gereken ek ürünleri düşünmeyi unutmayın.

3.  Gösterilen ROI

Benzer boyutta ve endüstrideki diğer işletmelerin özel bir depo yönetim sistemiyle nasıl başarılı olduğunu duymaya ek olarak yazılımın gösterdiği zaman ve bütçe tasarruflarına bakın:

  • Saat başına X dakika tasarruf
  • Doğruluk veya hataların azaltılmasına yüzde X iyileşme
  • X dolar tasarruf
  • Sipariş işleme hızında X artış

Depo yönetim sisteminin depo operasyonlarını nasıl pozitif yönde etkilediğini göremiyorsanız o zaman yatırımı haklı çıkarmanız mümkün olmaz.

Şirket içi fulfillment için ShipBob’un depo yönetim sistemi

Kendi deponuz var mı? ShipBob, kendi deposuna sahip olan ve envanteri gerçek zamanlı olarak yönetmek, toplama, paketleme ve nakliye hatalarını azaltmak ve kolaylıkla ölçeklendirmek için yardıma ihtiyaç duyan markalar için sınıfının en iyisi bir depo yönetim sistemine (WMS) sahiptir.

Merchant Plus ile markalar, sınır ötesi nakliyeyi iyileştirmek, maliyetleri azaltmak ve teslimatları hızlandırmak için ShipBob'un ABD, Kanada, Avrupa ve Avustralya'daki herhangi bir lojistik merkezindeki ShipBob'un sipariş karşılama hizmetlerinden bile yararlanabilir.

Depo yönetiminizi bugün ShipBob ile outsource edin!

Kendi sipariş karşılama deponuzu yönetmek ve bir depo yönetim sistemi lisansı almak istemiyorsanız, ancak envanter depolama ve e-ticaret gerçekleştirmeyi bir 3PL'ye dış kaynak sağlamakla ilgileniyorsanız, ShipBob'a göz atın.

ABD'nin her yerindeki bulunan sipariş tamamlama depoları ve kendi depo yönetim sistemlerini sunan diğer 3Lplerin aksine ShipBob’un özel olarak sunduğu ücretsiz açık kaynaklı depo yönetimi yazılımı sayesinde e-ticaret işletmeleri ölçek ekonomisinden, indirimli gönderim oranlarından, fulfillment hizmetlerinden ve destekten ayrı bir depo yönetimi bölümüne yatırım yapmadan yararlanabilirler.

Depo Yönetim Sistemi SSS

Depo yönetiminin işlevi nedir?

Depo yönetimi, depoların operasyonlarını kontrol eder. Bunlar arasında sipariş yönetimi ve envanter kontrolü vardır. Buradaki amaç, şirketin ürünlerini ve mallarını verimli ve etkin bir şekilde izlemektir.

Depo yönetimi ve envanter yönetimi arasındaki farklar nelerdir?

Kısa bir şekilde açıklamak gerekirse depo yönetimi depoyla sınırlı süreçlerle ilgilenirken envanter yönetimi se tedarik zincirindeki stoklarla ilgilenir.

Envanter ve stok arasındaki farklar nelerdir?

Genel olarak stok, satışa hazır envanter anlamına gelir. Diğer yandan envanter ise ya tamamlanmış ya da tamamlanmamış üründür. Bazı şirketlerin ürünlerini müşterilere satmadan önce ürünlerini tamamlamaları gerekir ancak bu parçaların satın alınıp depolanması gerekir. Tüm stoklar envanterdir ama tüm envanterler stok değildir.

ShipBob depo yönetiminize nasıl yardımcı olabilir?

ShipBob, operasyonlarını büyütmek ve genişletmek isteyen işletmeler için depo yönetim çözümleri sunuyor. ShipBob fulfillment depo ağına ve açık kaynaklı depo yönetimi yazılımına sahipsizdir.

...

Kaynak: https://www.shipbob.com/blog/warehouse-management/#what-is

Bu hizmetle ilgili detaylı bilgi vermek için sizi arayalım mı?